Close

STAŃCIE W WYŁOMIE!

Mężczyźni, nie ociągajcie się z dołączeniem do wojny, która szaleje wokół Was, wojny, w której rany odnoszą nasze rodziny i dzieci, która niszczy godność kobiet i mężczyzn.

Bp Thomas J Olmsted

Stańcie w wyłomie

Wyjątkowy list pasterski biskupa Olmsteda

Żyjemy w czasie kryzysu wiary i życia rodzinnego, któremu mężczyźni muszą stawić czoła poprzez żarliwe kierowanie się cnotą męstwa. Aby nakreślić wyzwania, przed jakimi stoimy oraz przedstawić plan tej walki, biskup Thomas J. Olmsted napisał ten nowatorski dokument. Pierwotnie skierowany do mężczyzn z diecezji Phoenix stał się dostępny dla wszystkich katolików dzięki Rycerzom Kolumba.

Jestem przekonany, że także względem polskiego Czytelnika List bpa Olmsteda spełni rolę wyznaczoną mu przez Autora – stanie się umocnieniem, wyzwaniem i wezwaniem do misji.

Abp Grzegorz Ryś, Metropolita Archidiecezji Łódzkiej, Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski

Dokument ten dotyka wszystkich najważniejszych obszarów rozwoju duchowego mężczyzny i jego roli i pozycji w Kościele.

Andrzej Anasiak,
Były Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce

Biskup słusznie zdaje sobie sprawę, że istnieje potrzeba i szansa, aby mówić do mężczyzn jako do mężczyzn i robi to w sposób piękny.

Curtis Martn, założyciel Zrzeszenia Studentów Uniwersytetów Katolickich

Nie zostaliście stworzeni do wygody,
zostaliście stworzeni do wielkości.

— Benedykt XVI —

Nie ma sensu pytać poważnie okaleczonego, czy ma wysoki poziom cholesterolu albo zbyt dużo cukru we krwi. Trzeba wyleczyć jego rany.

— Franciszek —

Rycerze Kolumba

Kim jesteśmy?

Dla mężczyzn

Rycerze Kolumba to największa na świecie katolicka organizacja bratnia dla mężczyzn. Liczy 1,9 miliona członków między innymi w USA, Kanadzie, Meksyku, na Filipinach, we Francji, na Ukrainie, Litwie, a także w Polsce, gdzie pojawili się na specjalne zaproszenie św. Jana Pawła II. Obecni w naszym kraju od 2006 roku Rycerze Kolumba założyli swoje rady w 98 parafiach na terenie 27 diecezji. Łącznie w Polsce działa 4,9 tys. Rycerzy.

Ideały

Zasadami Rycerzy są: miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. Rycerze formują się w wierze, uczestnicząc w katechezach i wspólnej modlitwie różańcowej oraz są wsparciem dla siebie i swoich rodzin. Wierni wizji swojego założyciela, Sługi Bożego ks. Michaela McGivney’a (w Watykanie trwa jego proces beatyfikacyjny), pozostają w ścisłej łączności z księżmi i biskupami oraz z Ojcem Świętym. Nazwani przez Jana Pawła II „silnym prawym ramieniem Kościoła” Rycerze Kolumba zajmują się działalnością dobroczynną, prowadząc inicjatywy przede wszystkim na terenie swoich parafii.

Działalność globalna

Powszechne uznanie budzą wysiłki Rycerzy Kolumba na rzecz ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci i obrony małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. Rycerze Kolumba są również silnie zaangażowani w niesienie pomocy chrześcijanom prześladowanym na Bliskim Wschodzie, a także osobom niepełnosprawnym. Wspierają powołania kapłańskie i zakonne, organizują zbiórki żywności dla najuboższych rodzin. Rycerze włączają się w dzieła ewangelizacyjne i charytatywne inicjowane przez papieży. Ważną częścią działalności jest także popularyzacja osoby i nauczania św. Jana Pawła II. W Waszyngtonie w USA znajduje się Narodowe Sanktuarium Świętego Jana Pawła II prowadzone przez Rycerzy.

Działalność lokalna

Oprócz działań na skalę globalną Rycerze Kolumba podejmują się organizacji akcji charytatywnych i ewangelizacyjnych prowadzonych w swoich ojczyznach, a także działalności na rzecz swoich parafii. Rycerze w Polsce organizują m.in. pielgrzymki oraz inne wydarzenia religijne takie jak peregrynacje relikwii i obrazów św. Brata Alberta czy wizerunku Matki Bożej z Guadalupe, które zawsze połączone są z konkretnym dziełem charytatywnym na rzecz najuboższych, opuszczonych, chorych i potrzebujących. Dzięki różnorodnym inicjatywom formacyjnym i modlitewnym skierowanym do mężczyzn – synów, ojców i dziadków – Rycerze Kolumba są organizacją formującą silnych mężczyzn i zdrowe rodziny.

Pobierz


Bp Thomas J. Olmsted, adhortacja apostolska do katolickich mężczyzn

Stańcie w wyłomieMężczyzna jest powołany, aby żył w świadomości swego daru oraz roli męża i ojca.

— Jan Paweł II —